Bắc Ninh sẽ tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp vào ngày 3/6

Bắc Ninh sẽ tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp vào ngày 3/6

Đối thoại sẽ tập trung giải đáp và tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động