Bắc Ninh sẽ tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp vào ngày 3/6

31/05/2023 11:16 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đối thoại sẽ tập trung giải đáp và tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, thuế, lao động, điện, nước, bảo hiểm xã hội… đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh năm 2023. Mục đích nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với chủ đề “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh năm 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 3/6. Trong đó, buổi sáng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong nước, HTX, hộ kinh doanh; buổi chiều tổ chức đối thoại với doanh nghiệp FDI. Dự kiến, UBND tỉnh sẽ ra mắt 5 tổ chuyên gia tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Đầu tư; Quy hoạch xây dựng; Môi trường; An ninh - an toàn; Đào tạo lao động.

Bắc Ninh sẽ tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp vào ngày 3/6
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức năm 2022.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, sau đại dịch Covid-19, gây sức ép nặng nề lên mọi mặt đời sống, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội của toàn thế giới. Ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh năm 2023 nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các lĩnh vực để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đưa ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và xu thế phát triển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các tổ chức kinh tế thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp thông tin, nhiệm vụ giải pháp theo kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Hy vọng thông qua đối thoại nhằm nâng cao vị thế, năng lực của Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, thủ tục hành chính.

Dự kiến buổi đối thoại có gần 300 đại biểu đại diện cơ quan trung ương, đại diện cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh cùng rất nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Cùng sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc, trên cơ sở tổng hợp những kiến nghị của các doanh nghiệp; đề xuất UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan trả lời (trước khi đối thoại); tổng hợp ý kiến trực tiếp tại buổi đối thoại, dự kiến phân công các đơn vị trả lời tại hội nghị.

Buổi đối thoại sẽ tập trung giải đáp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, thuế, lao động, điện, nước, bảo hiểm xã hội…Nhằm giải quyết nhanh, triệt để các vấn đề khó khăn vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh; Kịp thời rà soát, tổng hợp thông tin, tình hình hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động