Sản phẩm văn phòng hạng A khu trung tâm: “Cung” không đáp ứng được “cầu”

Sản phẩm văn phòng hạng A khu trung tâm: “Cung” không đáp ứng được “cầu”

Từ đầu quý II năm 2022 đến nay, thị trường văn phòng cho thuê có sự chuyển biến, trong đó, văn phòng hạng A được đánh giá sẽ có diễn biến tích cực hơn các ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động