Chính thức thông qua Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Chính thức thông qua Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 1/7/2020 được thực hiện theo quy định ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động