Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng

Sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động lưới điện phân phối thông minh thành phố Đà Nẵng” của nhóm tác giả Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng (ThS Võ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động