Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý để thúc đẩy liên kết vùng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long ...
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển bền vững ĐBSCL

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển bền vững ĐBSCL

Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thí
    Trước         Sau    
Phiên bản di động