PC Hà Nam chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

PC Hà Nam chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn các nhiệm vụ trên...
PC Hòa Bình: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

PC Hòa Bình: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ về điện luôn được Công ty Điện lực Hòa Bình chú trọng với nhiều giải pháp đa dạng, hiệu quả.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động