Khẳng định vai trò Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân

Khẳng định vai trò Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Bên cạnh đó, các khách hàng doanh nghiệp và cá ...
Nâng cao năng lực, hỗ trợ tốt hơn cho hệ thống QTDND

Nâng cao năng lực, hỗ trợ tốt hơn cho hệ thống QTDND

Sau 3 năm tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, có thể khẳng định đến nay Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã hoàn thành cơ bản tiến trình tái cơ cấu ...
Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

Đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều thành viên của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), từ đó tác động không nhỏ đến hoạt động ...
Nâng cao vị thế cho Qũy tín dụng nhân dân qua cung ứng dịch vụ

Nâng cao vị thế cho Qũy tín dụng nhân dân qua cung ứng dịch vụ

Phát huy vai trò “Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND)”, những năm qua, Ngân hàng Hợp tác xã đã tăng cường đầu tư công nghệ, xây dựng và cung ứng các ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động