Giới thiệu cuốn sách về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bạn đọc

Giới thiệu cuốn sách về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bạn đọc

Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư ...
Công đoàn Công Thương: Gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn Kim khí Hàn Quốc

Công đoàn Công Thương: Gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn Kim khí Hàn Quốc

Thực hiện Kế hoạch Đối ngoại năm 2023 đã được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phê duyệt; được sự đồng ý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) tại Công văn số ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động