Xuất khẩu gỗ đứng thứ 6 trong những mặt hàng xuất khẩu tỉ USD

Xuất khẩu gỗ đứng thứ 6 trong những mặt hàng xuất khẩu tỉ USD

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt kim ngạch trên 4,8 tỉ USD, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những mặt hàng đạt kim ngạch tỉ USD.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động