Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng

“Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh)” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện ...

Phát triển bền vững vật liệu xây dựng: Chú trọng bảo vệ môi trường sản xuất

Trong thời gian tới, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) của nước ta cần phải đảm bảo tuân thủ các định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng ...
Phát triển bền vững từ vật liệu xây dựng "xanh"

Phát triển bền vững từ vật liệu xây dựng "xanh"

Tại Hội thảo Quốc tế “Khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng cho phát triển bền vững”, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tập trung thảo luận các ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động