Thứ sáu 04/12/2020 05:39

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng

18/03/2020 17:11
“Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh)” do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện đã được Hội đồng nghiệp thu đánh giá cao kết quả đề tài tổng hợp, cập nhật được một khối lượng lớn thông tin lớn, trình bày đầy đủ các nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của nhiệm vụ.
Những điểm mới trong quản lý sản xuất vật liệu xây dựng
nghien cuu xay dung he so phat thai cho cac nganh san xuat vat lieu xay dung

Xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng là việc làm cần thiết.

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng giai đoạn 2014-2020. Để thực hiện yêu cầu này, trước hết cần kiểm kê, đánh giá hiện trạng phát thải. Trong khi hiện nay việc kiểm kê, xác định lượng phát thải ở Việt Nam nói chung và trong sản xuất VLXD nói riêng phải sử dụng các hệ số phát thải của các Tổ chức quốc tế hoặc của các nước phát triển, không sát thực với điều kiện Việt Nam.

Điều này dẫn đến kết quả xác định lượng phát thải khí nhà kính có độ chính xác chưa cao. Để khắc phục nhược điểm này cần phải nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành công nghiệp của Việt Nam. Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất VLXD (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh)” là việc làm cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của thực tế.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính (quy đổi ra CO2 tương đương) cho các ngành sản xuất VLXD (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh) tại Việt Nam và hướng dẫn tham khảo và sử dụng hệ số phát thải vào thực tế. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã thực hiện các nội dung nghiên cứu, kết quả được trình bày trong 4 chương của báo cáo tổng hợp.

Chương 1: Cơ sở khoa học và kinh nghiệm trong nước, kinh nghiệm thế giới về xây dựng hệ số phát thải ngành: Cập nhật một khối lượng lớn thông tin trong các văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên quan đến phát thải, giảm phát thải khí nhà kính. Tóm lược kinh nghiệm xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính của một số nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sản xuất xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát và sứ vệ sinh;

Chương 2: Đánh giá hiện trạng sản xuất và thiếp lập cơ sở dữ liệu đầu vào cho xây dựng hệ số phát thải các ngành sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng: Nêu các tiêu chí lựa chọn các sơ sở sản xuất trong các ngành trên để điều tra đánh giá hiện trạng nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào cho xây dựng hệ số phát thải. Khảo sát các cơ sở sản xuất và lựa chọn Nhà máy gạch Granit Tiên Sơn là cơ sở ứng dụng kết quả tính toán;

Chương 3: Xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng. Trình bày phương pháp và kết quả xây dựng hệ số phát thải cho các ngành này. Trình bày kết quả ứng dụng thực tế ở Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, sản xuất gạch gốm ốp lát granite;

Chương 4: Các biện pháp cải tiến hệ số phát thải ngành và hướng dẫn sử dụng hệ số phát thải ngành sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile