Đồng Nai với mục tiêu Net Zero và định hướng phát triển xanh, bền vững

28/03/2024 16:19 Nghiên cứu trong nước
Ngày 26/3, tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững tỉnh Đồng Nai.”

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cho rằng, tăng trưởng xanh là xu hướng của toàn cầu và là con đường phát triển tất yếu của thế giới. Đến nay, có 137 quốc gia trên thế giới đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0. Tại Hội nghị lần thứ 26 và 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26 và COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết với thế giới Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu định hướng tại Hội nghị
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhằm triển khai cam kết của Chính phủ và hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, Đồng Nai đã xây dựng và ban hành đề án Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh đã được định hướng từ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng trong ngày 26/3, UBND tỉnh Đông Nai cũng công bố Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 của tỉnh phê duyệt đề án Giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với 4 lộ trình thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, giai đoạn 2025-2030 giảm 20%; giai đoạn 2030-2035 giảm 45%; giai đoạn 2035-2045 trung hòa carbon và giai đoạn 2045 - 2050 phát thải nhà kính bằng 0. Có 7 ngành nghề, lĩnh vực, khu vực chủ yếu ưu tiên thực hiện là: năng lượng; công nghiệp; giao thông; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; xây dựng và vật liệu; khu đô thị.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trình bày 9 chuyên đề liên quan: kiểm kê carbon, giảm carbon; tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng mặt trời; tín chỉ carbon, tài chính xanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất triên địa bàn tỉnh cũng chia sẻ kinh nghiệm, lĩnh vực giảm phát thải hướng tới sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đông Nai nhấn mạnh, để đạt mục tiêu Net Zero phải có sự thay đổi, thống nhất cả về tư duy nhận thức và hành động, cả trong hoạt động sản xuất, lối sống và tiêu dùng; đặc biệt là trong tư duy hoạch định đường lối, chiến lược phát triển; phải lượng hóa được giải pháp chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cần nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí khoa học phân loại xanh phù hợp với thông lệ quốc tế làm cơ sở để tỉnh lựa chọn các dự án đầu tư xanh; huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh.

Nguyễn Hải - Sỹ Bắc
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động