Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và tinh thần thể thao

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và tinh thần thể thao

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 29/5 - 9/6 tại thành phố Đà Nẵng, với hơn 1.300 vận động viên đến từ 10 quốc
    Trước         Sau    
Phiên bản di động