Không có Bản kế hoạch bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng

Không có Bản kế hoạch bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phong Thành 80 triệu đồng do không có Bản kế hoạch bảo vệ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động