Căn cứ chứng nhận cơ sở thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Căn cứ chứng nhận cơ sở thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Với hơn 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên cả nước cần xử lý triệt để theo Quyết định 1788/QĐ-TTg thì việc xác định cơ sở đã hoàn thành việc xử ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động