Thứ hai 25/01/2021 03:46
Hưng Yên:

Tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa

08/10/2020 08:53
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chất thải nhựa
tang cuong cong tac quan ly va giam thieu chat thai nhua
Phụ nữ xã Tân Dân thu gom rác thải nhựa gây quỹ.

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, hữu hiệu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Từng bước thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý; thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường sinh thái; hình thành ý thức thói quen của người dân về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại và thu gom chất thải nhựa; phát hiện, phổ biến và đề xuất UBND tỉnh trao giải thưởng môi trường đối với các mô hình, giải pháp, sáng kiến về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

Huy động nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp trong hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, sản xuất, tái chế nhựa phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vận hành hiệu quả, tham mưu UBND tỉnh nâng công suất lò đốt rác thải Dị Sử, thị xã Mỹ Hào; đẩy nhanh đầu tư, vận hành các khu xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải. Tăng cường kiểm tra các hoạt động phát thải, thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải, chất thải nhựa trên địa bàn.

Sở Công Thương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng,... hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy; sử dụng các sản phẩm bao bì, túi đựng sử dụng nhiều lần, các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; lắp đặt thùng thu gom rác thải tại nơi công cộng; xây dựng các mô hình, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức thu gom, xử lý bao bì chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sau sử dụng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng các sản phẩm bao bì dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế các bao bì, túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất nông nghiệp...

Việt Quang

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile