Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng

21/05/2024 11:49 Quản lý nguồn thải
Nhằm tăng cường hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, cũng như điều chỉnh, thay thế các nội dung tại Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2024 và thay thế Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy định quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành quy định về thu gom, xử lý chất thải
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường mọi nguồn lực để thực hiện tốt Chất thải rắn xây dựng sẽ được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường . Ảnh minh họa.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng. Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ, di dời, tu bổ, phục hồi, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Những nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 3/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động