Thứ tư 06/07/2022 23:10
Dòng sự kiện

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin khung giá đất

06/11/2019 14:23
Ngày 31/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.
"Sóng" đất Đông Anh: Tránh tâm lý bầy đàn, đổ tiền đầu tư kiểu mù mờ
tieu chi danh gia chat luong dich vu dieu tra thu thap thong tin khung gia dat
Hà Nội đã ban hành Kế hoạch điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất trong 5 năm (2020-2024).

Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất, gồm:

1) Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

2) Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

3) Nhân lực thực hiện hoạt động điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

4) Tuân thủ quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

5) Thông tin, dữ liệu điều tra.

6) Thái độ phục vụ trong quá trình điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

7) Sản phẩm của dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Thông tư quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019.

Mai Hoa
Xem phiên bản di động