TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

05/04/2024 10:21 Quản lý nguồn thải
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2025.

Kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2024 - 2025 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, cụ thể hóa Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các địa phương, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong quản lý chất lượng môi trường không khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TP. HCM tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong thời gian tới.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trong thời gian tới.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung, cảnh báo, dự báo chất lượng không khí nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Mục tiêu đến năm 2025, TP. HCM sẽ kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, giảm 85% ô nhiễm không khí tăng thêm do hoạt động giao thông vận tải. Giảm tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn quy định và 100% cơ sở sản xuất công nghiệp phải lắp thiết bị quan trắc khí thải tự động truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, đảm bảo tối thiểu 90% công trình xây dựng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công; kiểm soát hiệu quả mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, hoạt động dân sinh, hướng tới không còn phát sinh trường hợp đốt chất thải sinh hoạt hộ gia đình không đúng quy định gây ô nhiễm không khí.

Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; trong đó chú trọng quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 và PM 2.5.

Nguyễn Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động