Bình Định:

Triển khai dự án nước sạch, thu gom và xử lý nước thải

18/01/2021 09:15 Địa phương
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản đồng ý chủ trương triển khai dự án nghiên cứu khảo sát hệ thống thu gom xử lý nước thải, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án ưu tiên và tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án tại đô thị An Nhơn, tầm nhìn đến năm 2040.
Xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
trien khai du an nuoc sach thu gom va xu ly nuoc thai
Bình Định triển khai dự án nước sạch, thu gom và xử lý nước thải.

Căn cứ đề nghị của Sở Xây dựng Bình Định về việc triển khai thực hiện Dự án 1, 2 thuộc Chương trình hợp tác với hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn, UBND tỉnh đồng ý với chủ trương triển khai dự án nghiên cứu khảo sát hệ thống thu gom xử lý nước thải, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án ưu tiên và tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án tại đô thị An Nhơn, tầm nhìn đến năm 2040. UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, thành lập tổ công tác gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã An Nhơn để kiểm tra các thông tin, tài liệu trước khi gửi cho phía Pháp để hoàn thiện hồ sơ xin tài trợ FICOL; thuê tư vấn để khảo sát và thu thập số liệu phục vụ lập hồ sơ FICOL; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện dự án, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động thực hiện các nhiệm vụ để xúc tiến triển khai lập hồ sơ xin tài trợ kinh phí theo yêu cầu của phía Pháp, nhằm sớm đầu tư dự án, đáp ứng nhu cầu giải quyết thoát nước, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đã có buổi làm việc với 2 Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp trong khuôn khổ Thỏa thuận khung hợp tác về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải giữa tỉnh với 2 Nghiệp đoàn mà cụ thể là thỏa thuận thực hiện dự án 4 về thực hiện các hoạt động truyền thông tới người dân thị xã An Nhơn về nước sạch, thu gom, xử lý nước thải và khuyến khích đấu nối vào các hệ thống cấp và thoát nước và dự án 5 về tìm kiếm nguồn tài chính và triển khai dự án xây dựng, nâng cấp một số công trình vệ sinh công cộng (trường học ) tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động