Thứ sáu 02/06/2023 19:29
Dòng sự kiện

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng đối với Công ty CP Môi trường công nghệ Việt

11/05/2023 09:00
UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt, có địa chỉ tại thôn Liên Bình, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, chủ đầu tư Nhà máy Xử lý rác thải thị trấn Hợp Hòa.

Cụ thể, theo cơ quan chức năng các hành vi vi phạm của Công ty CP Môi trường công nghệ Việt được xác định như sau: Không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt tiêu hủy thu nhiệt năng công suất 150 tấn/ngày, đêm (tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc), cụ thể: Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt không xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung và đưa vào vận hành trong tháng 01 năm 2019.

Không có giấy phép môi trường theo quy định. Năm 2022, Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt đã lắp đặt thêm 01 lò đốt rác thải mới, kèm hệ thống xử lý khí thải (Lò đốt hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2022), tuy nhiên, Công ty không lập báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường trước khi đưa vào vận hành công trình.

Thực hiện không đầy đủ về quan trắc, giám sát môi trường khác (về thông số) theo nội dung Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt không thực hiện quan trắc định kỳ thông số Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 14/6/2016.

Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Vĩnh Phúc: Xử phạt 640 triệu đồng đối với Công ty CP Môi trường công nghệ Việt
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Môi trường côn nghệ Việt.

Các hành vi vi phạm trên được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10; điểm c khoản 3 Điều 14; điểm a khoản 3 Điều 16; điểm e khoản 3 Điều 29 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn, ngày 5/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt tổng số tiền 640 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của 1 lò đốt rác thải mới, kèm hệ thống xử lý khí thải (lò đốt hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2022) thời gian 4,5 tháng, thời gian bắt đầu đình chỉ sau 2 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời yêu cầu, Công ty CP Môi trường công nghệ Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Quang
Xem phiên bản di động