Bắc Giang: Dịch vụ môi trường đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tại các đô thị, khu công nghiệp

29/08/2023 00:00 Phát triển Công nghiệp môi trường
Phát triển ngành Công nghiệp môi trường nói chung và dịch vụ môi trường nói riêng đã và đang trở thành mục tiêu quan trọng của tỉnh Bắc Giang. Tính đến thời điểm hiện nay, dịch vụ môi trường của tỉnh cơ bản đã đáp ứng trên 90% nhu cầu tại các khu đô thị, khu công nghiệp cũng như các địa bàn khác.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23 đơn vị là chủ xử lý chất thải cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất và dịch vụ môi trường.

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

1.

Công ty TNHH Môi trường VK

Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2.

Công ty CP Môi trường đô thị

và công nghiệp 10-Urenco 10

246 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

3.

Công ty TNHH dịch vụ môi

trường Anh Đăng

Thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái

Nguyên

4.

Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến

Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

5.

Công ty cổ phần công nghệ môi

trường An sinh

Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

6.

Cty cổ phần môi trường Việt Thảo

Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

7.

Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ

thương mại Môi trường xanh

KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, TP.Hải Dương

8.

HTX Môi trường Phúc Lợi

Tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên

9.

Công ty cp môi trường đô thị và

công nghiệp Urenco 11

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh

Hưng Yên

10.

Cty TNHH thương mại dịch vụ

Toàn Thắng

Xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên,

Hải Phòng

11.

Công ty cp đầu tư phát triển công

nghiệp và môi trường Việt Nam

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh

Hưng Yên

12.

Cty cp môi trường xanh Minh Phúc

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

13.

Công ty TNHH môi trường đô

thị Hùng Phát

Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

14.

Công ty cp môi trường Tình Thương

Huyện Bình Giang, Hải Dương

15.

Công ty cổ phần môi trường

công nghệ cao Hòa Bình

Xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh

Hòa Bình

16.

Công ty cổ phần xử lý, tái chế

chất thải công nghiệp Hòa Bình

Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng

17.

Công ty TNHH Đầu tư thương

mại và phát triển Bình Nguyên

Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc

Ninh

18.

Công ty TNHH xử lý môi

trường Sao Sáng Bắc Ninh

Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

19.

Công ty TNHH môi trường Phú Hà

Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

20.

Công ty CP Cơ-điện-môi trường

Lilama

Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

21.

Công ty TNHH Nohara-ITC

Việt Nam

Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

22.

Công ty TNHH Môi trường

Ngân Anh

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh

Hưng Yên

23.

Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật

TNMT ETC

Xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định,

Nam Định

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 01 đơn vị là Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng là doanh nghiệp xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước thải có thành phần nguy hại và 01 Trung tâm bơm tiêu thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang là đơn vị xử lý nước thải sinh hoạt.

Toàn tỉnh duy trì hoạt động 171 công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách1 thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho 100% xã, phường, thị trấn (tăng 36 xã so với năm 2021); bố trí 2.200 điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã, thôn trước khi vận chuyển đến khu xử lý tập trung (tăng 821 điểm so với năm 2021); thành phố Bắc Giang bố trí 80 ga ép rác (tăng 17 ga so với năm 2021); Tỷ lệ rác thải được thu gom toàn tỉnh đạt 94,4%, tương đương 880,97 tấn/ngày (tăng 4,1% so với năm 2021).

Tỉnh cũng đã bố trí 7311 bể thu gom vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các vườn đồi, cánh đồng chứa (tăng 1.282 bể so với năm 2021). Có 209/209 xã, phường, thị trấn (tăng 10 xã so với năm 2021) đã bố trí và duy trì các khu thu gom, xử lý rác thải tập trung, vận hành tổng số 79 lò đốt công nghệ3 (tăng 17 lò so với năm 2021), có 11 lò đã lắp đặt từ năm 2015 đã hỏng không sử dụng được. Tỷ lệ rác thải được thu gom toàn tỉnh đạt 94,4%, tương đương 880,93 tấn/ngày. Tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý toàn tỉnh đạt 93,1%, tương đương khoảng 820,48 tấn/ngày, trong đó tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý hợp vệ sinh trên toàn tỉnh đạt 82,3%.

Hyện Yên Dũng xóa bỏ 93 bãi rác nhỏ lẻ của các thôn, tổ dân phố (đóng cửa, xử lý toàn bộ lượng rác tồn lưu tại các bãi, lấp đất và trồng cây xanh phủ bãi đảm bảo vệ sinh môi trường), thu gom, vận chuyển, xử lý 5.600m3 rác tồn lưu tại bãi rác tập trung thị trấn Tân An về nhà máy xử lý tập trung của huyện tại thị trấn Nham Biền; huyện Tân Yên đã xử lý 2.016 m3 rác thải tại khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng.

Dịch vụ môi trường đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tại các đô thị, khu công nghiệp

Hiện tại có 05/05 KCN hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung thực hiện dịch vụ xử lý nước thải phát sinh của các doanh nghiệp trong KCN. Cụ thể:

Khu công nghiệp Đình Trám: Đã đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung đơn nguyên 1 với công suất là 2.000 m3/ngày đi vào hoạt động đáp ứng được với lượng nước thải phát sinh khoảng 800 m3/ngày. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT; Tiền xử lý nước thải là 11.400 đồng/m3. KCN Quang Châu: Đang vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập 19.000m3/ngày đêm. Lượng nước thải phát sinh hiện tại khoảng 13.200 m3/ngày và được xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT. (trong đó Công ty TNHH JA Solar phát sinh khoảng 800 m3/ngày và không đấu nối vào hệ thống xử lý tập trung của KCN). Phí dịch vụ xử lý nước thải là 9.400 đồng/m3. KCN Song Khê - Nội Hoàng: Đang vận hành Nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 2.000 m3/ngày đêm, nước thải sau xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT. Hiện nay, tổng lượng nước thải phát sinh của các doanh nghiệp khoảng 3.500m3/ngày (trong đó Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet phát sinh khoảng 2.000 m3/ngày, Nhà máy giấy Xương Giang phát sinh khoảng 400m3/ngày và không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN). Tiền xử lý nước thải là 9.500 đồng/m3.

Dịch vụ môi trường đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tại các đô thị, khu công nghiệp
Dịch vụ môi trường đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tại các đô thị, khu công nghiệp

Khu Phía Nam: Đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải công suất 1.200m3/ngày; lượng nước thải phát sinh của các doanh nghiệp khoảng 400m3/ngày, nước thải sau xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT. Phí dịch vụ xử lý nước thải là 10.000 đồng/m3.

KCN Vân Trung: Phần diện tích do Công ty TNHH Fugiang làm chủ đầu tư: Đang vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 10.000 m3/ngày. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, lượng nước thải phát sinh khoảng 7.500m3/ngày; Phí dịch vụ xử lý nước thải là 11.289 đồng/m3. Phần diện tích do Công ty CP S&G làm chủ đầu tư: Đang vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, lượng nước thải phát sinh khoảng 1.700m3/ngày; Phí dịch vụ xử lý nước thải là 10.500 đồng/m3.

KCN Hòa Phú: Đang vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, lượng nước thải phát sinh khoảng 600 m3/ngày; Phí dịch vụ xử lý nước thải là 9.900 đồng/m3.

Nhìn chung với số lượng các đơn vị dịch vụ môi trường hiện có, cũng như được sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư có hiệu quả trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cũng đã có lộ trình, kế hoạch trong các năm tới để các hoạt động này ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Dương Thị Phấn
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động