Chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15/05/2023 09:44 Chính trị
"Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân..." đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam và đánh dấu Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 là dịp Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963 - 18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đây cũng là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Bên cạnh đó, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là nơi giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, phương hướng, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2025.

Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 được Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thông qua chuỗi sự kiện lớn của ngành, cụ thể: Lễ hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/04/2023 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại”; Lễ hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; Lễ trao Giải thưởng báo chí Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm 10 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ; Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023; Ngày hội STEM 2023; tham gia Techfest quốc tế tại Lào, Hàn Quốc, Australia...

Năm 2023, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được triển khai sâu rộng đến các Bộ, ngành, địa phương theo chủ đề: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững” và khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động