Thứ bảy 30/05/2020 14:44

Đánh giá lại quy mô GDP không phải là “cách tính mới”

29/08/2019 10:34
Có 3 phương pháp dùng để biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP): Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập. Hiện Tổng cục Thống kê đang sử dụng 3 phương pháp này trong biên soạn chỉ tiêu GDP. Hàng quý, Tổng cục Thống kê dùng phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng; 5 năm sử dụng phương pháp thu nhập.
EVFTA sẽ góp phần làm GDP của Việt Nam tăng thêm 7,07 - 7,72% Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% GDP 9 tháng năm 2018 tăng cao nhất trong 8 năm

Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang tiến hành đánh giá lại quy mô GDP theo phương pháp sản xuất, vì vậy không phải là cách tính mới.

danh gia lai quy mo gdp khong phai la cach tinh moi

Đánh giá lại quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết nhằm tính đúng, tính đủ, đảm bảo theo thông lệ quốc tế... (Ảnh minh họa).

Việc rà soát, đánh giá lại quy mô GDP dựa trên phương pháp luận do cơ quan thống kê Liên hợp quốc khuyến nghị, xuất phát từ có nguồn thông tin phản ánh đầy đủ kết quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, hoàn toàn không có sự thay đổi về phương pháp tính. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới. Tổng cục Thống kê khẳng định, cách tính GDP của Việt Nam hiện nay theo đúng thông lệ quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam. Năm 2013, Tổng cục Thống kê đã thực hiện đánh giá lại quy mô GDP cho giai đoạn 2008-2012, trong đó tập trung đánh giá lại ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản (hoạt động nhà ở tự ở, tự có); thay đổi phân ngành kinh tế từ Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân năm 1993 sang Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam năm 2007.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile