Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

15/11/2019 15:23 Tác động môi trường
Ngày 15/11, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg để ngăn chặn nguy cơ ách tắc tại cảng và phát sinh gian lận thương mại, thẩm lậu vào thị trường nội địa trong bối cảnh các nước trong khu vực tiếp tục siết chặt việc nhập khẩu phế liệu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

danh muc phe lieu tam ngung kinh doanh tam nhap tai xuat kinh doanh chuyen khau

Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép là 1 trong 32 mặt hàng nằm trong danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gồm có 32 mặt hàng được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của bộ Tài chính.

Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau: Trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc Chương trình này đều được áp dụng; trường hợp chỉ liệ kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; trường hợp mã 3919, 3920, 3921, 3923.29 thuộc Danh mục này chỉ áp dụng đối với hàng hóa đã qua sử dụng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem chi tiết thông tư số 27/2019/TT-BCT tại đây.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2019.
Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động