Tham vấn ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2021

Tham vấn ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2021

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công Thương
Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021

Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2021

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị… trong nước đã sản xuất được; thêm trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ,…là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ...
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Nội dung Kế hoạch triển khai gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường; Tổ chức rà soát văn bản pháp luật; Xâu dựng, ban hành văn bản pháp ...
Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
Công an được đầu tư hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường

Công an được đầu tư hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân.
Bắt buộc lập dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ tháng 10/2019

Bắt buộc lập dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ tháng 10/2019

Bộ Y tế quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019.
Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thế nào là hàng hóa "Made in Vietnam"?

Thế nào là hàng hóa "Made in Vietnam"?

Bộ Công thương đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, nhưng cách hiểu, nhận diện hàng hóa sản xuất tại Việt Nam như thế nào?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động