Thứ hai 30/11/2020 11:13

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường địa phương

21/05/2020 21:32
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đề xuất tăng vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
du thao thong tu huong dan to chuc va hoat dong cua quy bao ve moi truong dia phuong
Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ.

Thông tư này không áp dụng đối với Quỹ Bảo vệ môi trường ngành, lĩnh vực trực thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Quỹ có chức năng cho vay lãi suất ưu đãi, tài trợ, đồng tài trợ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nguyên tắc và mục tiêu hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương là nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tại địa bàn các địa phương. Hoạt động của Quỹ không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Trong đó, Hội đồng quản lý Quỹ có không quá 05 người Quyết định chiến lược, kế hoạch, định hướng hoạt động của Quỹ; phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hằng năm của Quỹ theo đề nghị của giám đốc Quỹ....

Mức vốn điều lệ của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định nhưng không dưới 20 tỷ đồng đối với các địa phương có tổng mức thu ngân sách nhà nước trung bình trong 3 năm gần nhất dưới 20 nghìn tỷ đồng; không thấp hơn 0,16% tổng mức thu ngân sách trung bình của địa phương trong 03 năm gần nhất đối với các địa phương có tổng mức thu ngân sách nhà nước trên 20 nghìn tỷ đồng.

Thu Hà

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile