Thứ bảy 24/10/2020 13:14

Hà Nội: Áp dụng giá đất mới từ ngày 01/01/2020

06/01/2020 11:10
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ–UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024.
Hà Nội: Tăng giá đất thêm 30%, vẫn thấp so với thực tế!
ha noi ap dung gia dat moi tu ngay 01012020
Giá đất ở tại đô thị thuộc quận Hoàn Kiếm có mức giá cao nhất.

Theo quy định, giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2024, bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 - 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên. Giá đất ở tại đô thị thuộc quận Hoàn Kiếm có giá cao nhất là 187.920.000 đồng/m2 nằm trong khung giá tối đa của Chính phủ quy định; giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông là 4.554.000 đồng/m2. Giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá tối đa là 19.205.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 1.449.000 đồng/m2. Giá đất ở tại các thị trấn thuộc các huyện có giá tối đa là 25.300.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 1.430.000 đồng/m2…

Bảng giá các loại đất mới được ban hành được sử dụng để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất; tính thuế sử dụng đất; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước…

Quyết định này sẽ thay thế các Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND.

Chi tiết Quyết định và bảng giá các loại đất tại fie đính kèm: Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ 01/1/2020 đến 31/12/2024

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile