Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước, xử lý nước thải

05/10/2022 08:08 Chính sách - Pháp luật
Vừa qua, đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.
Triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội 2022 Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản Hà Nội: Đề xuất lộ trình kiểm soát khí thải xe máy theo từng giai đoạn

Báo cáo Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch HĐND Phạm Quí Tiên chủ trì, các sở - ngành liên quan cho biết, trong công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị và khả năng tiêu thoát nước cho thành phố thì hiện nay các trạm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị: Kim Liên, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì đang vận hành hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Thành phố đang tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Kiến Hưng, Sơn Tây.

Về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, hiện trên địa bàn thành phố có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 41 cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 93 làng nghề đã được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải đồng bộ.

Hà Nội: Tăng cường bảo vệ môi trường trong quản lý thoát nước, xử lý nước thải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp có 27 dự án theo quy hoạch thoát nước, trong đó có 8 dự án đã hoàn thành, 8 dự án chuyển tiếp thi công, 11 dự án giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư.

Theo đó, hiện nay 7/11 dự án đã được UBND thành phố có quyết định giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, Ban Quản lý dự án phối hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Để sớm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu theo quy hoạch thoát nước, Ban Quản lý dự án đề nghị thành phố tiếp tục giao 4/11 dự án còn lại cho Sở Xây dựng chủ trì, Ban phối hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành làm rõ về công tác quản lý trong cấp phép về môi trường, đặc biệt là cấp phép các dự án xử lý nước thải và quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra sau cấp phép; đồng thời, cung cấp thông tin hiện trạng từng dự án đang chuẩn bị đầu tư, đã đầu tư, đã hoàn thành đưa vào vận hành; thực trạng công tác quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xử lý nước thải sinh hoạt và tại các cụm công nghiệp, làng nghề; đơn giá, công tác đầu tư các dự án…

Sau khi thành viên đoàn và lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, thông tin về các nội dung, kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp, nước thải làng nghề luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo kịp thời, nhằm góp phần bảo vệ môi trường của Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ này, Thành ủy ban hành Chương trình số 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

HĐND thành phố cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách và đã đưa chỉ tiêu tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. UBND thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9/9 khu công nghiệp được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung và đang vận hành hoạt động hiệu quả (đạt 100%). 41/41 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định phù hợp quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hoàn thành hoặc đang đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, đối với các cụm công nghiệp xây dựng mới đều có quy hoạch trạm xử lý nước thải tập trung. 4/313 làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 93/313 có hệ thống thoát nước tập trung, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, các sở, ngành cần đánh giá kỹ thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, chú ý yếu tố lịch sử, so sánh với các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình Thành ủy, Nghị quyết HĐND thành phố, các kế hoạch của UBND thành phố, đặc biệt là yếu tố lịch sử ở các cụm công nghiệp, làng nghề, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục bất cập, xác định nhiệm vụ đến 2025 và 2030.

Đặc biệt, các sở, ngành cần rà soát kỹ 29 cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải, phân tích để xây dựng lộ trình. Những cụm công nghiệp đang được đầu tư hệ thống xử lý nước thải từ ngân sách cần đảm bảo đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cũng đề nghị sở, ngành rà soát lại toàn bộ quy hoạch, đánh giá kỹ về chế tài, cần thiết phải tham mưu tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến cơ chế chính sách để đề xuất với thành phố, mục đích là quản lý công tác này tốt hơn.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động