Hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử tại Việt Nam

19/07/2023 10:02 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ngày 18/7, tại TPHCM Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) và Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn (VITASK) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử Việt Nam.
Hợp tác phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử tại Việt Nam

Theo thoả thuận hợp tác, Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn sẽ tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy bồi dưỡng nhân lực chuyên môn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành ô tô (cơ khí ô tô, khuôn mẫu, linh kiện ngành ô tô) và điện - điện tử. Hai bên cũng sẽ hợp tác trong các sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp như: Hội thảo và gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp trong ngành ô tô, cơ khí ô tô, khuôn mẫu, linh kiện ngành ô tô và điện - điện tử, tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn cầu cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Theo biên bản ký kết hợp tác, Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn sẽ tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành ô tô và điện - điện tử.

VITASK cũng cam kết bồi dưỡng nhân lực chuyên môn, hợp tác trong các sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp như: Hội thảo và gặp gỡ trao đổi giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô (cơ khí ô tô, linh kiện ngành ô tô, khuôn mẫu…) và lĩnh vực điện - điện tử.

Theo ông Lê Xuân Thọ, Quyền Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (Cục Công nghiệp), sự hợp tác nhằm đóng góp vào sự phát triển của cả hai bên thông qua việc hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử của Việt Nam.

Pv

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động