Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách

26/07/2023 13:44 Địa phương
Tại hội nghị, báo cáo viên của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, những nội dung cơ bản Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh, sinh viên và các chương trình tín dụng chính sách khác.

Ngày 25/7/2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã phối hợp với Liên Đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách cho trên 100 đại biểu công đoàn công đoàn, đoàn viên, người lao động trên địa bàn, đặc biệt là chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, chương trình cho vay Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ...

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách
Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng đã phổ biến, hướng dẫn các đoàn viên chính sách cho vay Nhà ở xã hội của Chính phủ.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng đã phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi, những nội dung cơ bản Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh, sinh viên và các chương trình tín dụng chính sách khác. Qua đó các cấp công đoàn sẽ dễ dàng triển khai đến các đoàn viên công đoàn trong toàn huyện một cách cụ thể. Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu đặt nhiều câu hỏi, đề xuất những thắc mắc đối với các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH để được giải đáp, để thuận lợi trong công tác tuyên và hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Trong 06 tháng đầu năm 2023 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng đã thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay để đầu tư phát triển kinh tế. Tính đến 30/6/2023 tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 507 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với năm 2022; trong đó nguồn vốn huy động từ TW cấp bù lãi suất là 70 tỷ 753 triệu đồng; nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương là 20 tỷ 149 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt trên 81 tỷ đồng, với trên 1.500 lượt hộ vay vốn. Tổng doanh số thu nợ là trên 42 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,1% tổng dư nợ. Hiện toàn huyện có 12/18 xã, thị trấn không có nợ quá hạn; có 207 tổ TK&VV xếp loại tốt; 4 tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại yếu kém. 6 tháng cuối năm 2023, Ngân hang chính sách xã hội Kim Bảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; bám sát kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng mới trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2023.

PV

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động