PC Hà Nam khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ - tỉnh Hà Nam

29/12/2022 00:00 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ giảm tải cho trạm 110kV Lý Nhân, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, cải thiện chất lượng điện năng cho phụ tải khu vực các xã thuộc huyện Lý Nhân và các khu vực lân cận…

Ngày 28/12/2022 Công ty Điện lực Hà Nam đã tiến hành lễ khởi công dự án: Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ - tỉnh Hà Nam, dự án có tổng mức đầu tư là 108,05 tỷ đồng, quy mô xây dựng mới gồm đường dây 110kV mạch kép dây dẫn ACSR300/39 chiều dài 3,972 km. Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 02 MBA (Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 63MVA-110/35/22kV), theo tiêu chí TBA không người trực, hệ thống thông tin Scada kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Nam. Xây dựng mới 1,304km xuất tuyến 35kV dây dẫn ACSR-120/19 và 0,304km xuất tuyến 22kV dây dẫn ACSR-120/19.

PC Hà Nam khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ - tỉnh Hà Nam
Quang cảnh tại Lễ khởi công dự án đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ.

Dự án dự kiến đóng điện tháng 08/2023 khi đưa vào vận hành sẽ giảm tải cho trạm 110kV Lý Nhân, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, cải thiện chất lượng điện năng cho phụ tải khu vực các xã thuộc huyện Lý Nhân và các khu vực lân cận, tăng cường liên kết lưới giữa TBA 110kV Nhân Mỹ, TBA 110kV Lý Nhân và TBA 110kV E3.4 Mỹ Lộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho khu vực tỉnh Hà Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Để dự án hoàn thành đóng điện đúng tiến độ đề nghị các cấp chính quyền địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện về công việc giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để Công ty Điện lực Hà Nam sớm đưa dự án vào vận hành.

Trần Hoan
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động