Sản xuất và cung ứng điện đi đôi với bảo vệ môi trường

15/06/2023 12:47 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường đã và đang là xu thế phát triển của các doanh nghiệp trên cả nước. Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là một ví dụ điển hình về quyết tâm đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.
Nhiệt điện Hải Phòng dù khó khăn đến đâu cùng quyết tâm đảm bảo sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường
Nhiệt điện Hải Phòng dù khó khăn đến đâu cùng quyết tâm đảm bảo sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường

Nhiều khó khăn nhưng quyết tâm đảm bảo sản xuất và cung ứng điện

Trong mùa khô năm 2023, áp lực sản xuất và cung ứng điện không chỉ xuất phát tại các nhà máy thủy điện mà tại các nhà máy nhiệt điện, để đảm bảo sản xuất và cung cấp điện năng theo đúng thiết kế đòi hỏi các đơn vị ngoài việc chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu sản xuất, duy trì sản xuất mà còn phải thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp đề phòng các sự cố xảy ra.

Theo kế hoạch, sản lượng điện sản xuất dự kiến năm 2023 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng khoảng 7,749 triệu kWh, nhu cầu sử dụng than khoảng 3,778 triệu tấn, trong khi tổng khối lượng than theo các hợp đồng mua bán than năm 2023 đã ký giữa công ty với TKV và Tổng công ty Đông Bắc là 3,25 triệu tấn. Trước sự thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp và thống nhất chuyển 200 nghìn tấn than từ Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không dùng hết cho Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Với khối lượng than của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cấp và Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đang tổ chức thu mua bổ sung 500.000 tấn thì nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sẽ đủ than để phát điện đến hết năm 2023.

Để đảm bảo các hoạt động sản xuất cũng như cung ứng điện, Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng vừa phải nỗ lực sản xuất, cung ứng điện ổn định vừa tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị để kịp thời phát hiện các sự cố cũng như đôn đốc nhân viên vận hành tuân thủ quy nghiêm trình để không xảy ra các sự cố chủ quan ảnh hưởng tới công suất phát điện của các Tổ máy.

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao công tác quản lý vận hành, sửa chữa. Công ty đã chỉ đạo đơn vị sửa chữa bố trí đủ nhân lực trực để kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để các sự cố, không để ảnh hưởng tới công suất phát của Tổ máy. Công ty cũng tăng cường công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất, sửa chữa cũng được chuẩn bị và sẵn sàng đảm bảo đủ nhu cầu cho công tác sửa chữa, thay thế. Lực lượng ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời công việc khi có tình trạng thiết bị vận hành bất thường xảy ra.

Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng hiện đang vận hành 2 Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng, sản xuất ra 7,2 tỉ KWh điện mỗi năm, cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, tạo ra doanh thu khoảng 9.000 tỷ đồng và góp vào ngân sách địa phương và nhà nước trên 400 tỷ đồng tiền thuế hàng năm.

Ngoài việc đảm bảo sản xuất điện ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả công suất thiết kế góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói chung, trong nhiều năm qua công tác bảo vệ môi trường của Công ty luôn được quan tâm và chú trọng.

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng Việt Nam, Công ty đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép khai thác nước mặt; sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; các kế hoạch ứng phó sự cố môi trường...

Xanh hóa khuôn viên Nhà máy
Xanh hóa khuôn viên Nhà máy

Hiện nay, Công ty đang thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, với mục tiêu đầu tư là đáp ứng yêu cầu về thông số phát thải SO2, NOx theo quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than và có tính đến điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 1.570 tỷ đồng.

Sau khi triển khai nâng cấp, hệ thống xử lý khí thải của hai nhà máy sẽ đáp ứng được các yêu cầu về môi trường được nêu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công ty luôn nêu cao trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm với xã hội thông qua việc làm tốt công tác xanh hóa các bãi thải. Công ty đã trồng khoảng 12ha cây xanh cảnh quan và trồng cây phi lao làm hàng rào ngăn bụi tại khu vực cảng than, kho chứa than và hồ thải xỉ, vừa bảo vệ môi trường, vừa làm đẹp cảnh quan khu vực sản xuất.

Đặc biệt, Công ty đã đầu tư hệ thống băng tải kín giảm tỷ lệ ô nhiễm bụi cho khu vực dân cư khi vận chuyển than từ cầu cảng đến nơi sản xuất; lắp đặt hệ thống phun sương ở khu vực cảng và kho chứa để môi trường không khí không bị ô nhiễm.

Công ty cũng đã đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị, máy móc nâng cao sản lượng điện đi cùng với đó là tiết kiệm năng lượng, giảm ảnh hưởng đến mức tối đa đối với môi trường. Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, kết nối trực tuyến về Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng để theo dõi, quản lý và kịp thời có các biện pháp xử lý khi có các sự cố xảy ra.

Đối với lượng tro xỉ phát sinh, Công ty đã ký hợp đồng chuyển giao tro xỉ cho các đơn vị có chức năng xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng. Tro xỉ của công ty được chứng nhận hợp quy, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty đã được tiêu thụ 100%, kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa.

Các chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt đều được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, sau đó được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Đối với khí thải, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kết nối trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Công ty cũng đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt, Công ty còn lắp đặt các ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về môi trường như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx; hệ thống xử lý nước thải sản xuất; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; hệ thống thu gom nước mưa tràn mặt. Chất lượng khí thải, nước thải sau hệ thống xử lý đều đạt các quy chuẩn hiện hành về môi trường theo quy định.

Hàng năm, Công ty đều tổ chức tốt công tác huấn luyện và diễn tập các tình huống ứng phó sự cố như: sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất… cho các lực lượng đội ứng phó sự cố khẩn cấp và cán bộ công nhân viên để nâng cao ý thức trong việc ứng cứu sự cố cũng như bảo vệ môi trường.

Dù còn nhiều công việc phải làm để vừa đảm bảo sản xuất và cung ứng điện gắn với bảo vệ môi trường, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của mình, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững với trọng điểm “gắn sản xuất với bảo vệ môi trường” góp phần giảm tải khó khăn cho ngành điện nói riêng và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố nói chung.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động