Thông điệp đầu năm

Thông điệp đầu năm

Ngày tết người ta quên đi đói khổ, giấu bớt bần cùng. Người già gặp niềm tôn kính, trẻ em được sự nuông chiều. Người thân quen tìm nhau trong tay bắt, mặt mừng. Nhà ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động