Tăng cường kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm nhiễm bụi, khí thải

Tăng cường kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm nhiễm bụi, khí thải

các Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi trong không khí để xử lý triệt để ô nhiễm bụi, khí thải...
Ô nhiễm lên ngưỡng đỏ, ngưỡng tím, người dân nên hạn chế ra ngoài

Ô nhiễm lên ngưỡng đỏ, ngưỡng tím, người dân nên hạn chế ra ngoài

Các chuyện gia khuyến cáo, những ngày ô nhiễm lên ngưỡng đỏ, ngưỡng tím, mọi người nên hạn chế ra ngoài.
Thông số bụi PM2.5  tại Huế nằm trong giới hạn cho phép

Thông số bụi PM2.5  tại Huế nằm trong giới hạn cho phép

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên & Môi trường Thừa Thiên Huế, kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại TP. Huế và đều đạt ở mức tốt.
Hà Nội có thiếu các trạm quan trắc không khí?

Hà Nội có thiếu các trạm quan trắc không khí?

Giữa những ngày Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng chúng ta đặt câu hỏi, có hay không việc thiếu các trạm quan trắc để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân?
Thủ tướng Thái Lan họp khẩn vì ô nhiễm không khí

Thủ tướng Thái Lan họp khẩn vì ô nhiễm không khí

Theo số liệu quan trắc của Air visual, Bangkok là thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động