Thứ ba 10/12/2019 18:03

Hà Nội có thiếu các trạm quan trắc không khí?

03/10/2019 09:21
Giữa những ngày Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng chúng ta đặt câu hỏi, có hay không việc thiếu các trạm quan trắc để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân?
Xem phiên bản mobile