Hà Nam: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp

Hà Nam: Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp

Nâng cao chất lượng dịch vụ, Hà Nam sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, dịch vụ viễn thông, bảo đảm an ninh trật tự, ...
Công ty Điện lực Hà Nam đẩy mạnh ứng dụng CMKH 4.0

Công ty Điện lực Hà Nam đẩy mạnh ứng dụng CMKH 4.0

Trước yêu cầu chuyển đổi số, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã triển khai nâng cấp, thay đổi toàn diện chất lượng dịch vụ điện cung cấp cho khách hàng và ...
Công ty Điện lực Hà Nam nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Hà Nam nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất kinh doanh

Phát huy những thành tích đã đạt trong năm 2021, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết, Công ty Điện lực Hà Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động