Đề xuất xây bộ chỉ số đổi mới sáng tạo trên toàn quốc năm 2023

Đề xuất xây bộ chỉ số đổi mới sáng tạo trên toàn quốc năm 2023

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) vừa được đánh giá thí điểm trên 20 tỉnh/thành phố, được kỳ vọng là công cụ để đo lường kết quả đổi mới sáng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động