Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, trừ một số trường hợp, còn lại tất cả các dự án sau khi được cấp Giấy phép môi trường đều phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy ...
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động