Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

10/07/2022 17:23 Chính sách - Pháp luật
Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu hút các tập đoàn lớn, các dòng vốn đầu tư chất lượng, các dự án công nghệ cao...

Thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnhh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, việc thu hút dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao (CNC), đáp ứng đúng tiêu chí doanh nghiệp CNC vào tỉnh rất khó khăn. Vì vậy, tỉnh đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao.

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao
Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu hút các tập đoàn lớn, các dòng vốn đầu tư.

Theo số liệu của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến hết tháng 9/2021, tổng số dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề điện tử đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 dự án, chiếm 60% tổng số dự án công nghệp đầu tư trong các khu công nghiệp. Giai đoạn 2011-2020, thu hút các dự án công nghệ cao còn nhiều hạn chế. Toàn tỉnh hiện có 5 doanh nghiệp FDI được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao gồm: Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Haesung Vina, Công ty TNHH BHFLEX VINA, Công ty TNHH Cammsys Việt Nam và Công ty TNHH Solum Vina. Các doanh nghiệp trên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, tham gia vào các chuỗi sản xuất an toàn. Hiện chưa có dự án DDI nào trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Giai đoạn 2010-2020, tỉnh đã ban hành một số chính sách đặc thù gồm: Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ cho các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 47 của UBND tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư không nhiều bởi một doanh nghiệp được xác định thuộc nhóm ngành điện tử công nghệ cao phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe. Đến nay, chưa có dự án hay doanh nghiệp nào được hưởng hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh. Toàn tỉnh chỉ có 2 dự án được hỗ trợ theo Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh gồm: Dự án Nhà máy sản xuất động cơ của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, khu công nghiệp Bình Xuyên với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD; Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, khu công nghiệp Bá Thiện với tổng vốn đầu tư đăng ký 36 triệu USD.

Tuy nhiên, mặc dù tỉnh đã ban hành một số chính sách ưu đãi đặc thù nhằm ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhưng thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao lại chưa đạt như kỳ vọng. Trong khi môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng hạn chế, chưa đồng bộ, các dịch vụ chất lượng cao đi kèm và nguồn lao động chất lượng cao chưa đáp ứng cho hoạt động sản xuất công nghệ cao. Tỉnh chưa có quy hoạch khu vực dành riêng để thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: “Ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước”, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng “thu hút có chọn lọc”, “thu hút chủ động”, “thu hút dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường”.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu hút các tập đoàn lớn, các dòng vốn đầu tư chất lượng, các dự án công nghệ cao. Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ giá thuê hạ tầng khu công nghiệp; hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo đòn bẩy, sự lan tỏa để thu hút nhà đầu tư quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư dự án sản xuất thuộc lĩnh vực này.

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động