Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Ngày 21-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế ...
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động