Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên năm 2023, Nghệ An tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI và tiếp tục lọt vào ...
Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Với quan điểm “Các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc là công dân của tỉnh, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải ...
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu ...
Vĩnh Phúc: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Vĩnh Phúc: Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm có nhiều điểm nổi bật nhờ thực hiện các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động