Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư

Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư

Để đẩy mạnh thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ; hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông ...
Vĩnh Phúc phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững

Vĩnh Phúc phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, Vĩnh Phúc đang tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, cùng với đó ...
Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu ...
Thọ Xuân đẩy mạnh kiến thiết hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thọ Xuân đẩy mạnh kiến thiết hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã, đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh kiến thiết cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa ...
Bình Lục tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Bình Lục tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Những năm qua nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đến nay huyện Bình Lục (Hà Nam) đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột ...
Yên Bái: Tạo đột phá nhờ chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng bền vững

Yên Bái: Tạo đột phá nhờ chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng bền vững

Sau 5 năm đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, đến nay ngành công nghiệp của địa phương đã có những bước chuyển ...
Huyện Duy Xuyên: Phát triển hạ tầng giao thông tạo đột phá thu hút đầu tư

Huyện Duy Xuyên: Phát triển hạ tầng giao thông tạo đột phá thu hút đầu tư

Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động