Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái

Là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Đông Bắc, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch với các loại hình như: Du lịch về nguồn, du lịch sinh ...
Thái Nguyên: Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Thực hiện công tác giám sát hàng năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 12/4/2023 về việc giám sát chuyên đề công tác Quản lý nhà nước (QLNN) về ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động