Thái Nguyên: Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

18/09/2023 08:11 Địa phương
Thực hiện công tác giám sát hàng năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 12/4/2023 về việc giám sát chuyên đề công tác Quản lý nhà nước (QLNN) về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.
Thái Nguyên: Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Hội nghị triển khai Công tác giám sát về QLNN về BVMT của HĐND tỉnh

Chương trình đã hoạch định rõ

Trung tuần tháng 4/2023, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Chương trình giám sát công tác QLNN về BVMT, giai đoạn 2017-2022. Chương trình giám sát nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 của UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, trước khi tiến hành giám sát vào tháng 9/2023, các hoạt động khảo sát sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2023 tại các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh và dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Đoàn giám sát thành lập 02 tổ khảo sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả giám sát tại Kỳ họp thường kỳ tháng 12/2023 và ban hành nghị quyết về công tác giám sát nội dung nêu trên.

Thực hiện giám sát tại thành phố Phổ Yên

Hiện nay, trên địa bàn TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) có 3 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động bao gồm: KCN Nam Phổ Yên, KCN Yên Bình, KCN Điềm Thụy (Phần diện tích thuộc TP. Phổ Yên) và một số Cụm công nghiệp (CCN), làng nghề, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư; 02 bệnh viện, 01 trung y tế, 18 trạm y tế xã, phường; hàng chục trang trại chăn nuôi, khoảng 10 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, ...

Trong những năm qua, UBND TP. Phổ Yên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tăng cường công tác QLNN về BVMT trên địa bàn; trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải luôn bám sát vào các quy định của pháp luật về BVMT cũng như những chỉ đạo của cấp trên để kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc chỉ đạo thực hiện nghiêm Đề án tăng cường QLNN về BVMT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020; giai đoạn 2021 – 2025 và các chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về môi trường. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn đối với công tác BVMT từng bước được nâng lên, tình trạng xả rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường đã giảm rõ rệt.

Thái Nguyên: Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Đoàn Giám sát đi khảo sát thực tế tại TP. Phổ Yên

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 12/4/2023 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 – 2022. Trong 02 ngày 11 và 12/9, Tổ công tác của Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tại một số đơn vị doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, báo cáo thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của thành phố Phổ Yên giai đoạn 2017-2022. Đồng thời kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại một số Cụm Công nghiệp, bệnh viện, khu dân cư, khu vực chợ trên địa bàn.

Sau 2 ngày kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế tại 11 đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư tại TP. Phổ Yên, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đánh giá cao công tác QLNN về BVMT trong giai đoạn 2017-2022 của TP. Phổ Yên. Đoàn Giám sát đã đề nghị TP. Phổ Yên cần có các giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa công tác QLNN về BVMT, góp phần xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố Xanh - Thông minh - Hiện đại - Phát triển bền vững.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động