Ninh Bình: Chú trọng phát triển ngành công nghiệp theo hướng xanh, thân thiện môi trường

10/04/2024 14:15 Phát triển Công nghiệp môi trường
Sau 20 năm hình thành và phát triển, các khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện tỉnh Ninh Bình đang chú trọng phát triển một nền công nghiệp theo hướng xanh, thân thiện môi trường...

Hành trình 20 năm và những mốc son

Ngày 17/3/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2004/ QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, chính thức đặt nền móng cho các hoạt động sản xuất công nghiệp một cách bài bản trên địa bàn. Vai trò quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp được xác lập, các khu công nghiệp dần mọc lên thổi luồng gió mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong quá trình hình thành và đi vào hoạt động, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nỗ lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sản xuất công nghiệp phát triển vượt trội, đồng thời tích cực cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, năm 2004 địa phương mới có 1 khu công nghiệp, thì đến hết năm 2023, con số ấy đăng tăng lên thành 7 khu công nghiệp, với tổng diện tích 1.472 ha. Trong đó, 5 khu công nghiệp đã được thành lập đi vào hoạt động ổn định, đó là khu công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu, Tam Điệp I, Phúc Sơn, Khánh Cư, với tổng diện tích đất quy hoạch là trên 847 ha; đất công nghiệp có thể cho thuê là gần 700 ha.

Ninh Bình: Chú trọng phát triển ngành công nghiệp theo hướng xanh, thân thiện môi trường
Đến hết năm 2023, con số ấy đăng tăng lên thành 7 khu công nghiệp, với tổng diện tích 1.472 ha.

Ông Bùi Duy Quang, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết: Với đặc thù 3 khu công nghiệp đầu tiên (Gián Khẩu, Khánh Phú và Tam Điệp I) được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chọn giải pháp vừa đầu tư hạ tầng theo phân kỳ vừa kêu gọi, tiếp nhận các dự án đầu tư. Do đó, các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện kêu gọi, thu hút đầu tư, sớm phát huy hiệu quả...

Bên cạnh 3 khu công nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, khu công nghiệp Phúc Sơn và Khánh Cư được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, là điểm sáng khởi đầu trong thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh. Các chủ đầu tư đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự phát triển của các khu công nghiệp đã trở thành đòn bẩy, động lực để đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 122 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 65.485 tỷ đồng. Trong đó, có 33 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký trên 635 triệu USD (tương đương trên 13.755 tỷ đồng). Đã có 103 dự án đã đi vào hoạt động (chiếm tỷ lệ 84,4% tổng số dự án), ước tính vốn thực hiện của các dự án đến nay đạt 58.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 88,5% vốn đăng ký).

Một số dự án có quy mô lớn như: Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG; Nhà máy xi măng The Vissai; Nhà máy sản xuất camera môđun và linh kiện điện tử MCNEX VINA, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HTMV số 2 của Công ty CP sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam...

Đến nay, sau 20 năm hình thành và phát triển, các khu công nghiệp đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Năm 2022, doanh thu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 72.860 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách đạt 18.917 tỷ đồng (chiếm trên 80% số thu ngân sách toàn tỉnh).

Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của suy thoái kinh tế, hậu quả của dịch bệnh COVID-19 cũng như bất ổn địa chính trị ở một số nước trên thế giới, tuy nhiên, các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã khắc phục khó khăn, cơ bản duy trì được hoạt động sản xuất. Doanh thu các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt 61.787 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1.352 triệu USD, nộp ngân sách đạt 13.242 tỷ đồng, tạo việc làm cho 36.385 lao động...

Ninh Bình: Chú trọng phát triển ngành công nghiệp theo hướng xanh, thân thiện môi trường
Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Sản xuất công nghiệp đi đôi với công tác môi trường

Bên cạnh những kết quả tốt về việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, thời gian qua, Ninh Bình đặc biệt quan tâm bảo vệ môi sinh, môi trường, phát triển bền vững ở khu vực này. Trong đó, ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với khả năng và thực tế giải quyết ô nhiễm của các khu công nghiệp...với định hướng sản xuất đi đôi với công tác bảo vệ môi trường; sản xuất công nghiệp ưu tiên các dự án công nghệ cao theo hướng xanh, thân thiện môi trường.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, hiện nay, trên địa bàn có 7 khu công nghiệp với 122 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Các khu công nghiệp đang hoạt động đều được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết của toàn khu. Tất cả 122 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp đã thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định.

Các chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chủ dự án đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Các biện pháp cơ bản được các chủ đầu tư hạ tầng, các chủ dự án thứ cấp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và duy trì thường xuyên đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp đã được nâng lên, chất thải phát sinh tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được thu gom xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải, các sự vụ gây ô nhiễm môi trường đã giảm từ số lượng đến mức độ...đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất công nghiệp ở địa phương luôn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường.

Theo phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 4/3/2024, về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, trong đó với ngành công nghiệp - xây dựng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng đẩy mạnh các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, công nghệ sạch và sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu. Có cơ chế, chính sách vượt trội thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tập trung và ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí sản xuất lắp ráp ôtô; công nghiệp điện tử; công nghiệp vật liệu mới, vật liệu kỹ thuật cao; các ngành công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp; duy trì ổn định sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống gắn với bảo vệ môi trường; phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có sử dụng hợp lý lao động.

Hình thành cụm liên kết trong sản xuất một số ngành công nghiệp ưu tiên, tạo nền tảng và cơ sở kết nối chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát triển ngành xây dựng theo hướng hiện đại, kỹ thuật chuyên sâu, khả năng cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, cả nước.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động