Bắc Ninh: Giải pháp nào cho vấn đề môi trường ở làng nghề Mẫn Xá?

Bắc Ninh: Giải pháp nào cho vấn đề môi trường ở làng nghề Mẫn Xá?

Được biết đến là một làng nghề tái chế nhôm lâu đời, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tuy nhiên hệ quả môi trường tại làng nghề ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động