Ngẫm khi mớ rau sạch trở nên …xa xỉ!

Ngẫm khi mớ rau sạch trở nên …xa xỉ!

Chủ quán nhanh miệng ‘PR’ món rau sạch ‘xịn’ lấy từ mối quen, tôi cũng chỉ biết gật gật, và ‘tạm’ tin bằng chút niềm tin!
    Trước         Sau    
Phiên bản di động