Bình Giang, một lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương

Bình Giang, một lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện Bình Giang (Hải Dương) luôn đứng tốp đầu trong tỉnh, công tác xây dựng trường xanh, sạch, đẹp cũng được lãnh đạo ngành ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động